Informasjon om trening i hallen - desember 2021

Idrett Informasjon om trening i hallen - desember 2021

Sparebanken Møre Arena forholder seg til rammene lagt fra regjeringen, godt oppsummert i linken under fra NFF.

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/sporsmal-og-svar-korona/

Fra og med 15.desember gjelder følgende:

Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder (ungdomsskoleelever)

  • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene fotball som normalt innendørs
  • Innendørs anbefales gruppestørrelse på inntil 20 utøvere
  • Unntak fra antallsbegrensning dersom alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage

Flere grupper kan gjennomføre trening innendørs samtidig dersom det er god nok plass. Kun en gruppe pr. flate, fysiske skiller mellom flatene og minst 2 meter avstand. Gruppene kan ikke blandes og voksne skal holde avstand til utøverne. Det er anbefalt å ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smittesporing. Det anbefales å ha god dialog med halleier for å vurdere kapasitet og dersom man er usikker så ta kontakt med lokale helsemyndigheter.

Ungdom (videregående) og voksne

  • Vi anbefaler å utsette organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.

Hallen vil være åpen for organisert idrett t.o.m. 23.12. Vi åpner igjen mandag 3.01.22.