Reglement

Idrett Reglement
Generelt
 • Forlat garderoben og hallen i den stand du ønsker den skal være i når du kommer hit.
 • Hallen er en flerbrukshall hvor inntil 7 treningsgrupper kan være i aktivitet samtidig. Vis hensyn for andres aktivitet.
 • Utøvere har ikke tilgang til leid areal før treningstiden starter. Bruk tribunen som samlingsplass.
 • Ved ankomst til hallen benytt garderobegang eller tribuneadkomsten - gå ikke inn på kunstgresset.
 • Gå mest mulig samlet til ditt treningsareal.
 • Ingen har tilgang til annet areal enn det laget har fått tildelt for trening.
 • Ved flytting av utstyr må dette løftes opp og settes forsiktig ned. Fotballmål skal kun flyttes ved bruk av hjul.
Tider - tilgang hall og garderobe:

Alt utstyr skal være ryddet bort innen treningstidens slutt. Tilgang til garderober er 15 min. før treningsøkta starter. Ved kamp etter avtale. Hallen stenges senest 30 min etter siste trening/kamp.

Lys - varme - utstyr:
 • Normal temperatur i hallen vil ligge på 12 - 14 grader
 • Led lys, lysstyrke 500 lux
 • Utstyr til friidrett må settes tilbake etter bruk
Renhold - rydding - hygiene:
 • Ansvarlig leder plikter å se til at alle arealer som laget bruker er ryddet ved treningstids slutt. Dette inkluderer gjenglemt utstyr og personlige eiendeler. Garderobene skal være ryddet og alt søppel skal være lagt i søppelbøtter.
 • Det må ikke spyttes på kunstgressbanen eller andre areal inne i hallen.
 • Det er ikke tillatt til å bruke eller spytte SNUS i Sparebanken Møre Arena.
Fottøy:

På kunstgresset bør det brukes sko med faste knotter eller kunstgressko. Skruknotter er forbudt.

Gjenglemt utstyr/verdisaker

Gjenglemt utstyr vil bli oppbevart i 1 mnd. Utstyr som er gjenglemt kan hentes i hallens åpningstid, dog fortrinnsvis på ettermiddag eller kveldstid. Ta vare på verdisaker - hallen er ikke ansvarlig for bortkomne verdier.

Førstehjelp:

Lagene er selv ansvarlig for å ha tilgjengelig førstehjelpsutstyr tilgjengelig.

Lyd - støy:

Hallen har ingen lydtette vegger mellom de ulike treningsareal. Vi ber derfor om at gruppene tar hensyn til dette. Det er ikke tillatt med lydanlegg eller musikk uten spesiell tillatelse fra tilsynsvakt.

Brudd på regler - skader:
 • Ved brudd på regler vil dette tas opp med den det gjelder umiddelbart og lagets leder varsles.
 • Ved hærverk eller regelbrudd som påfører hallen kostnader vil dette bli fakturert leietaker.
 • Utøvere som benytter andre areal enn det som er tildelt, eller er til sjenanse for andre leietakere vil få en advarsel. Gjentas dette vil det være grunnlag for bortvisning.
 • Alle utøvere plikter å gjøre seg kjent med reglene i dette oppsettet.
 • Lagleder plikter å melde fra umiddelbart til tilsynsvakt vedr. skader som oppdages.


Sparebanken Møre Arena skal være en plass der folk trives. Gi ditt bidrag til en trivelig samlingsplass!