Idrett

Sparebanken Møre Arena er en flerbrukshall tilrettelagt for fotball, klatring og friidrett.

Hallen leies ut til fotball-aktiviteter primært i «idrettsperioden» november – påske. Tildeling av treningstider gjøres gjennom søknadsskjema.

Klatreveggen driftes av Klatreklubben Ålesund. Informasjon om åpningstider og aktivitet finnes på deres hjemmesider.
Friidrettstrening utøves på hallens egen løpebane.

Kontaktperson