Idrett

Sparebanken Møre Arena er en flerbrukshall tilrettelagt for fotball, klatring og friidrett.

Hallen leies ut til fotball-aktiviteter primært i «idrettsperioden» november – medio april. Tildeling av treningstider gjøres gjennom søknadsskjema (se meny).

Klatreveggen driftes av Klatreklubben Ålesund. Informasjon om åpningstider og aktivitet finnes på deres hjemmesider.
Friidrettstrening utøves på hallens egen løpebane. Aktiviteten organiseres gjennom Ålesunds Friidrettsklubb.

Kontaktperson