Kunstgress

Idrett Kunstgress
Kunstgresset i Sparebanken Møre Arena skiftes våren 2024

Kunstgresset i Sparebanken Møre Arena er besluttet skiftet ut med nytt kunstgress. Det vil samtidig bli lagt nytt støt-absorberende underlag. Tidsplanen var å få dette gjort ila sommerferien 2023, men grunnet forhold vi dessverre ikke rår over ble prosessen utsatt til slutten av desember inneværende år. Som en konsekvens av at saken om finansiering ble behandlet på nytt så sent som på kommunestyremøte 30. november, ble fristen for tilbydere som viste interesse for jobben rimelig knapp. Usikkerheten rundt utfallet av kommunestyrets behandling gjorde det vanskelig å binde seg til den forholdsvis korte fristen for oppstart. På den bakgrunn inneholdt utlysningen også en alternativ oppstartdato i mai/juni 2024. Når fristen gikk ut for å levere inn anbud, viser det seg at det ikke lar seg gjøre å få tilbydere på plass til ønsket oppstart 19. desember.

Sparebanken Møre Arena har av den grunn besluttet å utsette bytte av gress til våren 2024. Dette for å ikke ytterligere belaste breddefotballen når det kommer til planlagt treningstid.

Tidsrommet som var tiltenkt skifte av gress 18. – 22. desember 2023 samt 02. – 05. januar 2024 vil av den grunn være ledig for de lag og grupper som ønsker å trene i hallen.

Vi ser frem til nytt kunstgress i hallen og høy aktivitet i årene fremover.