Søknadsskjema treningstid

Idrett Søknadsskjema treningstid
Ønsker du treningstid i Sparebanken Møre Arena?

Søknadsfristen er utløpt. Begrensede tider er tilgjengelig.

Søknadsskjema treningstid høst/vinter 2022/2023

Dersom annen enn e-post til kontaktperson

Skriv inn ønsket fra og til dato og klokkeslett

Skriv inn: Type lag - antall økter pr uke - ønsket areal (se arealskisse nedenfor)