Teknisk info

Om oss Teknisk info

Publikumskapasitet

Hallen er pr dags dato godkjent for inntil 8000 pax. Fast sittetribune på vestre langside. Denne er bygget i tre og rommer ca. 1.200 sittende og 2.200 stående.

Areal

Innvendige mål er totalt 75 x 110m; 8250 m². Hallen har kunstgressbane med mål 102 x 63m. Innvendig max. høyde fra senter hall til takdragere er 20 m.

Dekke

Dekket i hallen er kunstgress fra Unisport med gummigranulat. Det legges ut gulvdekke av Ikadan Floor System (hardplast) som undergulv for messer og utstillinger. Totalt kan det legges ut gulvdekke som dekker alt av hallens kunstgress.

Belysning

Lyset i hallen er på ca 300 Lux. Det kan kobles i grupper. Det er lagt inn lexanglass i alle fasader for jevn lyseffekt uten at direkte sollys vil sjenere utøvere.

HC

Hallen er tilrettelagt for HC med egne parkeringsplasser, rampe ved inngangen, toaletter og heis til 2 etg.

Parkering

Egen parkeringsplass i tilknytning til hallen til ca. 180 biler, ytterligere 500 i nærområdet.

Strøm

Spenning: 3-fase 400 Volts anlegg
63 amp. fra 8 uttak
125 amp. fra 1 uttak
63 amp-kontakter er plassert med 4 på hver langside av hallen.
Hallen disponerer mobilt utstyr for distribusjon av 3 fase 400 Volt, samt 230V ved bruk av trafo vanlig 1 fase 230.

Takbjelker

Belastning for limtredragere er forskjellig alt etter hvor utstyret skal henges opp. Vanligvis kan det henges inntil 10 tonn i bærebjelkene, men dette må plasseres etter anvisninger fra driftspersonell i Sparebanken Møre Arena. Ved snø på taket reduseres dette fra 25-75 % avhengig av snømengden. På det høyeste er det 20m opp til dragere, opp til taket er der 24m. 12 meter mellom senter på hver drager retning nord-syd.

Vann og avløp

Det er lagt til rette for uttak av vann / avløp fra 2 brønner på plassert på hallens vestside inn mot tribunen. I tillegg er det ett vannuttak ved løpebane.

Garasjeport

5 meter bred og 6,0 meter høy

Trucker

Løfter 2 tonn

Scene

Hallen disponerer 100 m² scene oppdelt i moduler på 0,8 x 1,2 m. Scenehøyden er 36 eller 72 cm.

Internett

Sparebanken Møre Arena har trådløs internett. Brukernavn og passord fås ved henvendelse til hallens personell.

Toalettkapasitet

Det finnes publikumstoalett både i 1. og 2. etg. I tillegg er det egne toalett i 8 garderober samt dommergarderober. Totalt er det 18 avlukker for damer og 18 avlukker for menn. I tillegg er det 2 handicap-toalett.

Garderobe

Det finnes 8 stk (9 inkl. dommergarderoben) som er tilrettelagt for idrett. Disse kan også omgjøres til omkledningsrom/artistrom ved konserter o.l.

Kafeteria/kiosk

Egen kafeteria-avdeling i 1. etg. med plass inntil 50 personer. Salgsdisk og kjølere tilgjengelig. Kiosk i 2.etg. (bak tribune) med serveringsdisker.

Klatrevegg

Sparebanken Møre Arena har klatrevegg i sørenden av hallen. Denne driftes av Klatreklubben Ålesund.