Priser

Marina Priser
Oversikt over depositum- og leiepriser for alle kategorier.

Leiet bredde

Lysåpning

Max båtbredde

Lengde utrigger

Max båtlengde

Kategori A

300 cm

260 cm

210 cm

600 cm

750 cm

Kategori B

350 cm

310 cm

260 cm

800 cm

950 cm

Kategori C

400 cm

360 cm

310 cm

800 cm

1000 cm

Kategori D

450 cm

410 cm

360 cm

800 cm

1000 cm

Kategori E

500 cm

460 cm

410 cm

1000 cm

1200-1500 cm

Årlig leie

Kategori A

Kr 8.500

Kategori B

Kr 10.000

Kategori C

Kr 11.400

Kategori D

Kr 12.800

Kategori E

Kr 14.200

Depositum

Kategori A

Kr 21.600

Kategori B

Kr 29.400

Kategori C

Kr 33.600

Kategori D

Kr 37.800

Kategori E

Kr 45.000

Spørsmål? Kontakt gjerne:

Send oss en forespørsel