Karrieredagen

2. oktober arrangeres Karrieredagene 2024 for 10. klassinger ved ungdomsskolene i vår region.

Her får elevene møte representanter fra utdanningsinstitusjoner som videregående skoler og høgskoler, samt fra næringslivet og kommuner i fylket.

Et av målene med arrangementet er blant annet å gi avgangselever i grunnskolene en mulighet til å få et litt mer levende bilde av utdannings- og arbeidsforholdene i sin region.

Arrangør: Møre og Romsdal Fylkeskommune