Hjelpemiddelmessen i Møre og Romsdal

Er du utstiller på Hjelpemiddelmessen? Bestill teknisk utstyr her.