Euro Expo

EURO EXPOs forretningsidé siden 1997 er å tilrettelegge tids- og kostnadseffektive møter mellom kjøper og selger innen produksjonsindustrien.

Messen er et hjelpemiddel for bedrifter med å bygge forretningsrelasjoner både på kort og lang sikt. For å kunne gjennomføre dette arrangerer Euro Expo regionale messer i nærheten av bedriftens kundekrets mot produksjonsindustrien.

De bedriftene som besøker messen trenger kun å avsette et par timer, for å kunne møte utstillerne på EURO EXPOs Industrimesse. Til messene innbys beslutningstakere innen drift, el-forsyning, produksjon, konstruksjon, vedlikehold, innkjøp samt verneombud for regionens produksjonsbedrifter.