Delta med din fritidsaktivitet

Lekivalen Delta med din fritidsaktivitet
Aktiviteter og idrett er en særdeles viktig del av Lekivalen, og vi ønsker en tydelig deltagelse fra idretten og fritidsaktiviteter.

Lekivalen skal være en morsom og inspirerende arena og vi oppfordrer våre aktører til å gjøre det enkelt, spennende og aktiviserende! Benytt denne anledningen til å presentere ditt fritidstilbud for barna i regionen. Dette er en flott arena for rekruttering!

De som stiller med en aktivitet må være tilstede begge dager fra kl 10.00 - 17.00. Dette for at barna skal få samme tilbudet uavhengig av hvilken dag de besøker Lekivalen. Deltakelsen vil være gratis for idrettslag og ikke-kommersielle organisasjoner.

Ønsker du å presentere din idrett gjennom en enkel aktivitet, konkurranse eller demonstrasjon? Meld på din organisasjon nå! Benytt gjerne skjemaet nedenfor eller send oss en mail hvor du oppgir hvilken aktivitet du ønsker å stille med og ca. størrelse på ønsket areal.

Meld din interesse

Kontakt