Fotball

Matchbanen har en kunstgressflate på 102 x 63 m.

Til normal trening finnes tre alternativer.
Alt 1: 1 felt på 51 x 63 m

Alt 2: 2 felt for 7-er fotball på 31 x 51 m, som kan leies hver for seg

Alt 3. 3 felt à 22 x 43 m, som kan leies hver for seg. 

Vi har 3 stk 11-er mål og 10 stk 7-er mål.

 

Friidrett

På den ene langsiden i hallen er det 3 løpebaner på 90 m lengde med fast dekke. Det finnes er hoppegrop for lengdesprang i nordre ende.  Løpebanene er skilt fra fotballarealet med nett.

 

Treningsareal "normalsituasjon".

Alle delevegger kan senkes og heves individuelt. Delevegger består av presenning på nederste 1,5 - 3 m og netting over. Det er balldempenett mot friidrettsbane, klatrevegg og tribune.